Daily Archives: 12 mars, 2015

You are browsing the site archives by date.

Hjelp fra Loga

Loga Idrettsforening har sagt ja til å stille opp til faste intervjuer her på bloggen. Dette er et tiltak for å få flere lesere.

Det har i det siste vært altfor få mennesker innom nettsiden. Derfor gjennomfører jeg nå ulike tiltak for å få opp engasjementet.

En tilgjengelig klubb
Det er fantastisk at klubben er villig til å stille opp for bloggen på denne måten. Hver uke skal jeg nemlig få mulighet til å snakke med både utøvere og støtteapparat. Jeg føler at de virkelig er innstilt på å hjelpe meg gjennom den vanskelige tiden. Dette kommer godt med når man ikke vet hva man skal gjøre for å øke interessen blant folk. Det er ikke lett å finne på tiltak når alt til nå har gått så dårlig. Jeg tenker iallefall at flere uttalelser fra folk i klubben bør virke utelukkende positivt. Siden lokalmedia ikke omtaler det som skjer så blir jeg den eneste nyhetskilden inn mot klubben. Dette bør helt klart skape engasjement blant flere mennesker.

Sterk optimisme
Jeg er fortsatt svært optimistisk rundt mulighetene til å øke oppslutningen rundt bloggen. Jeg føler at produktet stadig blir bedre, og at det bare er et tidsspørsmål før flere fatter interesse. Med hjelp fra klubben håper jeg å se en markant endring innen kort tid. Jeg nekter å gi opp, og tror at dette vil endre seg raskt.

Jeg må bare takke idrettsforeningen for at de er villige til å samarbeide om dette. Nå gjelder det å benytte muligheten til å nå nye mål med nettsiden.